งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 161 - 180 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 9/73
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2558 ครั้งที่ 1... (4 ม.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 5... (4 ม.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 4... (16 ธ.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบไล่ ห้องสอบ และที่นั่งสอบ ภาค 1/2558 ... (1 ธ.ค. 58) 
รายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไชต์ ประจำภาคการศึกษา 1/2558 ระดับ ปริญญาตรี... (24 พ.ย. 58) 
ประกาศรายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่1/2558... (19 พ.ย. 58) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 3...... (17 พ.ย. 58) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 2... (2 พ.ย. 58) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558... (9 ต.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ขอให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบ ชื่อเข้าสอบ ห้องสอบ ที่นั่งสอบให้เรียบร้อยก่อนวันเข้าสอบ อย่างน้อย 2 วันทำการ หากไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ในวันทำการ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร 0-7727-8858 หรือ 0-7727-8859 ... (8 ต.ค. 58) 
รายละเอียดการรายงานตัวบัณฑิตและการฝึกซ้อมย่อย... (6 ต.ค. 58) 
ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557... (6 ต.ค. 58) 
*** การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บและการขอเอกสารสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ***... (5 ต.ค. 58) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 1... (5 ต.ค. 58) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค 1/2558... (1 ต.ค. 58) 
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษากักตัวสอบกลางภาค 1/2558... (29 ก.ย. 58) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557... (18 ก.ย. 58) 
ประกาศ...เลื่อนวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2558... (11 ก.ย. 58) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2557 ครั้งที่ 8... (27 ส.ค. 58) 
รายงานรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 1/2558... (24 ส.ค. 58) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th