งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 30 รายการหน้า 1/2
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา กลุ่ม 6... (3 เม.ย. 67) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา กลุ่ม 5... (3 เม.ย. 67) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา กลุ่ม 4... (3 เม.ย. 67) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา กลุ่ม 3... (3 เม.ย. 67) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา กลุ่ม 2... (3 เม.ย. 67) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา กลุ่ม 1... (3 เม.ย. 67) 
ประมาณการค่าใช้จ่ายนักศึกษาใหม่ 2567... (20 มี.ค. 67) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (6 ก.พ. 67) 
แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (4 ม.ค. 67) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบ QR CODE... (12 ต.ค. 66) 
ไขปัญหาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา... (10 พ.ค. 66) 
กำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566... (10 พ.ค. 66) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ CREDIT DEBIT... (10 พ.ค. 66) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ BILL PAYMENT... (10 พ.ค. 66) 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (8 มี.ค. 66) 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (8 มี.ค. 66) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีแและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (23 ก.พ. 66) 
ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ... (30 ส.ค. 65) 
การตรวจสอบผลการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา... (9 มิ.ย. 65) 
วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา... (12 พ.ค. 65) 
[ 1 2 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regsurat@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th