งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการหน้า 1/1
ประกาศการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... (20 ก.พ. 63) 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2557-2562... (8 ก.ค. 62) 
ยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562... (12 มิ.ย. 62) 
คู่มือการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา... (15 พ.ค. 62) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (8 ก.พ. 62) 
กำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561(23 กรกรฎาคม -6 สิงหาคม 2561)... (25 พ.ค. 61) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาเชตสุราษฎร์ธานี... (15 พ.ค. 61) 
การโอนเงินค่าประกันทรัพย์สิน เป็นค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต... (22 มี.ค. 61) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (7 มี.ค. 60) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559... (18 พ.ค. 59) 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุุราษฎร์ธานี (เวลารับคำร้องผ่อนผัน2/58)... (16 ธ.ค. 58) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (26 มิ.ย. 58) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2557 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (20 มี.ค. 58) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th