งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561  
แสดงรายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการหน้า 1/1
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (7 มี.ค. 60) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559... (18 พ.ค. 59) 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุุราษฎร์ธานี (เวลารับคำร้องผ่อนผัน2/58)... (16 ธ.ค. 58) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (26 มิ.ย. 58) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2557 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (20 มี.ค. 58) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th