งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 81 รายการหน้า 1/5
ให้งดการเรียน การสอน และการสอบเนื่องในงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567... (8 พ.ค. 67) 
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2567... (24 ม.ค. 67) 
กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568... (28 พ.ย. 66) 
กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ... (28 พ.ย. 66) 
ให้งดการเรียน การสอน และการสอบเนื่องในงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566... (20 ก.ค. 66) 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566... (21 ก.พ. 66) 
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2566... (16 ก.พ. 66) 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565... (30 พ.ย. 65) 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565... (14 ก.ย. 65) 
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565... (17 ม.ค. 65) 
ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565... (3 พ.ย. 64) 
กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566... (29 ต.ค. 64) 
เลื่อนการเปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (19 ต.ค. 64) 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564... (19 ต.ค. 64) 
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2564... (24 มี.ค. 64) 
การจัดการเรียน การสอนและการสอบในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2563... (1 ธ.ค. 63) 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563... (30 พ.ย. 63) 
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 และยกเลิกประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563... (4 พ.ย. 63) 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563... (17 มิ.ย. 63) 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563... (17 มิ.ย. 63) 
[ 1 2 3 4 5 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regsurat@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th