งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 50 รายการหน้า 1/3
ปฎิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562... (20 มี.ค. 62) 
ปฎิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562... (20 มี.ค. 62) 
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562... (16 ต.ค. 61) 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561... (2 ก.ค. 61) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561... (2 มี.ค. 61) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561... (2 มี.ค. 61) 
ประกาศ เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (13 ก.ย. 60) 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560... (6 มี.ค. 60) 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560... (6 มี.ค. 60) 
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559... (14 ก.พ. 60) 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559... (14 ก.พ. 60) 
ประกาศมหาวิทยาลัยาสงขลานครินทร์ เรื่อง ให้งดการเรียนการสอน รายวิชาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ... (10 พ.ย. 59) 
ประกาศ ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)... (14 ก.ค. 59) 
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559... (1 ก.ค. 59) 
ประกาศ ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559... (27 เม.ย. 59) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิด-ปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559... (27 เม.ย. 59) 
ประกาศ ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559... (27 เม.ย. 59) 
ประกาศ เรื่อง ให้งดการเรียนการสอนรายวิชาที่สอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ... (25 ม.ค. 59) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)... (9 มิ.ย. 58) 
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุรษษฎร์ะานี ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557... (5 มิ.ย. 58) 
[ 1 2 3 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th