งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 61 รายการหน้า 1/4
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563... (6 ก.พ. 63) 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562... (10 ก.ย. 62) 
ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561... (28 พ.ค. 62) 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 ... (27 พ.ค. 62) 
ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562... (15 พ.ค. 62) 
ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562... (15 พ.ค. 62) 
กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565... (25 เม.ย. 62) 
กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564... (25 เม.ย. 62) 
กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... (25 เม.ย. 62) 
ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562... (25 เม.ย. 62) 
ปฎิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)... (27 มี.ค. 62) 
ปฎิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562... (20 มี.ค. 62) 
ปฎิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562... (20 มี.ค. 62) 
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562... (16 ต.ค. 61) 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561... (2 ก.ค. 61) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561... (2 มี.ค. 61) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561... (2 มี.ค. 61) 
ประกาศ เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (13 ก.ย. 60) 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560... (6 มี.ค. 60) 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560... (6 มี.ค. 60) 
[ 1 2 3 4 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th