งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
แสดงรายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 47 รายการหน้า 2/3
Academic Calendar : Academic Year 2016... (11 มี.ค. 58) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558... (11 มี.ค. 58) 
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558... (29 ม.ค. 58) 
ประกาศ เรืื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557... (21 ม.ค. 58) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (การถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญญลักษณ W)... (29 ต.ค. 57) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557... (6 ต.ค. 57) 
ประกาศ การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (รอบ 2)... (26 พ.ค. 57) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557... (8 พ.ค. 57) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557... (11 มี.ค. 57) 
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2556... (9 ธ.ค. 56) 
กำหนดการเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557... (11 ก.ย. 56) 
ประกาศ เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา... (31 ก.ค. 56) 
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2556... (7 มิ.ย. 56) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2556... (5 ก.พ. 56) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2556... (5 ก.พ. 56) 
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนและการสอบ ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556 ... (10 ม.ค. 56) 
ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 new... (25 ก.ย. 55) 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕... (18 ม.ค. 55) 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕... (18 ม.ค. 55) 
ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แก้ไขประกาศงดการเรียนการสอน... (6 ธ.ค. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th