X 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ปีการศึกษา 2548
 
 
                                                                       ประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ปีการศึกษา 2548 

                                   วันที่ 21-22 กันยายน 2549 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ไฟล์ที่แนบ: 200725491130_จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร2548.doc
 
ผู้ประกาศ: ดรุณี อินทเชื้อ  
ประกาศวันที่: 19 กรกฎาคม 2549 
หมดอายุวันที่: 23 กันยายน 2549