งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563  
ทั้งหมด แบบฟอร์มคำร้อง  
แสดงรายการที่ 41 - 45 จากทั้งหมด 45 รายการหน้า 3/3
แบบฟอร์มขอปิดรายวิชา.doc... (14 มิ.ย. 48) 
แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม.doc... (14 มิ.ย. 48) 
แบบฟอร์มขอเปิดกลุ่มเรียนเพิ่มเติม.doc... (14 มิ.ย. 48) 
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน-ผู้ประสานงาน.doc... (14 มิ.ย. 48) 
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนศ.ไม่มีสิทธิ์สอบไล่... (21 เม.ย. 48) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 ]

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regist.srt@gmail.com
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th