งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการหน้า 1/1
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ประจำภาคฤดูร้อน/2562 (วิทยาเขตอื่นมาเรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)... (20 ก.พ. 63) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ประจำภาคฤดูร้อน/2562 (นักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไปเรียนที่วิทยาเขตอื่น) ... (20 ก.พ. 63) 
การลงทะเบียนต่างวิทยาเขต... (12 มี.ค. 62) 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาต่างวิทยาเขต ... (10 ม.ค. 56) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th