ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 70 รายการหน้า 1/4
ประกาศ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา... (6 ก.พ. 56) 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561... (26 เม.ย. 61) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (26 เม.ย. 61) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561... (9 พ.ค. 61) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ 5 (รับตรงอิสระ)... (31 ก.ค. 61) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561... (18 ก.ค. 61) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4... (18 ก.ค. 61) 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561... (2 ก.ค. 61) 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (2 ก.ค. 61) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3... (15 มิ.ย. 61) 
ประกาศ รายชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี (รอบ 1-2)... (24 พ.ค. 61) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาค2-2560... (26 ธ.ค. 60) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560... (25 ธ.ค. 60) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560... (18 ก.ค. 60) 
รายชื่อนักศึกษาใหม่พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบที่ 3 โครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬา โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน(รอบเพิ่มเติม) โครงการ Admissions และ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา)... (11 ก.ค. 60) 
ประกาศ การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560... (17 พ.ค. 60) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)... (28 เม.ย. 60) 
ประกาศ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา... (21 เม.ย. 60) 
ประกาศ ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560... (20 เม.ย. 60) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (20 เม.ย. 60) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต(กรณีวิทยาเขตอื่นเรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) ภาคฤดูร้อน/2559... (3 มี.ค. 60) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ประจำปีการศึกษา 1_2559(เพิ่มเติม 2 ราย)... (4 ส.ค. 59) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฺฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม... (22 ก.ค. 59) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน เพิ่มเติม(1)... (15 ก.ค. 59) 
[ 1 2 3 4 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th