ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 89 รายการหน้า 1/5
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2567... (18 มิ.ย. 62) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567... (18 มิ.ย. 62) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2567... (8 พ.ค. 62) 
คู่มือการดำเนินการสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2567... (6 ก.พ. 56) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567... (15 ก.พ. 67) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2567... (15 ก.พ. 67) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566... (29 ก.ย. 66) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566... (21 ก.พ. 66) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2566... (21 ก.พ. 66) 
ประกาศ การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณทิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565... (16 ต.ค. 65) 
ประกาศ เรื่่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565... (14 มี.ค. 65) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2566... (14 มี.ค. 65) 
ประกาศ การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564... (1 ต.ค. 64) 
Link สำหรับการดำเนินของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563... (11 พ.ย. 63) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563... (30 ต.ค. 63) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563... (22 พ.ค. 63) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)... (22 พ.ค. 63) 
คู่มือการดำเนินการสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (22 พ.ค. 63) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562... (29 พ.ย. 62) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562... (13 มี.ค. 62) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562... (13 มี.ค. 62) 
ประกาศ รายชื่อพร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561... (19 ธ.ค. 61) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ 5 (รับตรงอิสระ)... (31 ก.ค. 61) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561... (18 ก.ค. 61) 
[ 1 2 3 4 5 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regsurat@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th