ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 78 รายการหน้า 1/4
ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562... (18 มิ.ย. 62) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (8 พ.ค. 62) 
ประกาศ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา... (6 ก.พ. 56) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562... (29 พ.ย. 62) 
คู่มือการดำเนินการสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (20 มี.ค. 62) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562... (13 มี.ค. 62) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562... (13 มี.ค. 62) 
ประกาศ รายชื่อพร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561... (19 ธ.ค. 61) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ 5 (รับตรงอิสระ)... (31 ก.ค. 61) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561... (18 ก.ค. 61) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4... (18 ก.ค. 61) 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561... (2 ก.ค. 61) 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (2 ก.ค. 61) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3... (15 มิ.ย. 61) 
ประกาศ รายชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี (รอบ 1-2)... (24 พ.ค. 61) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561... (9 พ.ค. 61) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (26 เม.ย. 61) 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561... (26 เม.ย. 61) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาค2-2560... (26 ธ.ค. 60) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560... (25 ธ.ค. 60) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560... (18 ก.ค. 60) 
รายชื่อนักศึกษาใหม่พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบที่ 3 โครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬา โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน(รอบเพิ่มเติม) โครงการ Admissions และ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา)... (11 ก.ค. 60) 
ประกาศ การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560... (17 พ.ค. 60) 
[ 1 2 3 4 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th