ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 60 รายการหน้า 1/3
ประกาศ ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (20 เม.ย. 60) 
ระบบจองหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ประกาศ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา... (6 ก.พ. 56) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาค2-2560... (26 ธ.ค. 60) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560... (25 ธ.ค. 60) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560... (18 ก.ค. 60) 
รายชื่อนักศึกษาใหม่พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบที่ 3 โครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬา โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน(รอบเพิ่มเติม) โครงการ Admissions และ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา)... (11 ก.ค. 60) 
ประกาศ การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560... (17 พ.ค. 60) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)... (28 เม.ย. 60) 
ประกาศ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา... (21 เม.ย. 60) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต(กรณีวิทยาเขตอื่นเรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) ภาคฤดูร้อน/2559... (3 มี.ค. 60) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ประจำปีการศึกษา 1_2559(เพิ่มเติม 2 ราย)... (4 ส.ค. 59) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฺฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม... (22 ก.ค. 59) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน เพิ่มเติม(1)... (15 ก.ค. 59) 
ประกาศ ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศการเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559... (14 ก.ค. 59) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559... (1 ก.ค. 59) 
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศการเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตสุาษฎร์ธานี... (1 ก.ค. 59) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (โครงการ Admissions และโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ 4)... (1 ก.ค. 59) 
เรื่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (29 มิ.ย. 59) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)... (29 มิ.ย. 59) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา โครงการเกษตรทายาท และโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ 3)... (25 พ.ค. 59) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา(รอบแรก) 2559 ... (10 พ.ค. 59) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559... (27 เม.ย. 59) 
[ 1 2 3 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th