ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
แสดงรายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 67 รายการหน้า 2/4
ประกาศ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา... (6 ก.พ. 56) 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561... (26 เม.ย. 61) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (26 เม.ย. 61) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561... (9 พ.ค. 61) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (โครงการ Admissions และโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ 4)... (1 ก.ค. 59) 
เรื่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (29 มิ.ย. 59) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)... (29 มิ.ย. 59) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา โครงการเกษตรทายาท และโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ 3)... (25 พ.ค. 59) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา(รอบแรก) 2559 ... (10 พ.ค. 59) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559... (27 เม.ย. 59) 
ประกาศ ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559... (27 เม.ย. 59) 
ประกาศ การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558... (19 ธ.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558... (19 ธ.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558... (19 ธ.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558... (21 ก.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558... (21 ก.ค. 58) 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558... (3 ก.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี (รวมทุกวิธิรับเข้า)... (1 ก.ค. 58) 
รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) จำแนกตาม คณะ/สาขาวิชา... (21 พ.ค. 58) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558... (12 มี.ค. 58) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558... (11 มี.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียาง พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา (ป.เอก)... (8 ม.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียาง พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา (ป.โท)... (8 ม.ค. 58) 
พิมพ์ใบนำชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่... (21 ก.ค. 57) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th