ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561  
แสดงรายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 60 รายการหน้า 2/3
ประกาศ ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (20 เม.ย. 60) 
ระบบจองหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ประกาศ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา... (6 ก.พ. 56) 
ประกาศ ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559... (27 เม.ย. 59) 
ประกาศ การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558... (19 ธ.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558... (19 ธ.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558... (19 ธ.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558... (21 ก.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558... (21 ก.ค. 58) 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558... (3 ก.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี (รวมทุกวิธิรับเข้า)... (1 ก.ค. 58) 
รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) จำแนกตาม คณะ/สาขาวิชา... (21 พ.ค. 58) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558... (12 มี.ค. 58) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558... (11 มี.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียาง พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา (ป.เอก)... (8 ม.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียาง พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา (ป.โท)... (8 ม.ค. 58) 
พิมพ์ใบนำชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่... (21 ก.ค. 57) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ระดับปริญญาตรี)ถึง Admission... (16 ก.ค. 57) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ... (20 มิ.ย. 57) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557... (8 พ.ค. 57) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (8 พ.ค. 57) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ 4 พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา... (11 มิ.ย. 56) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาและรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โดยวิธีพิเศษ(เพิ่มเติม)... (3 มิ.ย. 56) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th