ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
แสดงรายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 67 รายการหน้า 3/4
ประกาศ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา... (6 ก.พ. 56) 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561... (26 เม.ย. 61) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (26 เม.ย. 61) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561... (9 พ.ค. 61) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ระดับปริญญาตรี)ถึง Admission... (16 ก.ค. 57) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ... (20 มิ.ย. 57) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557... (8 พ.ค. 57) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (8 พ.ค. 57) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ 4 พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา... (11 มิ.ย. 56) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาและรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โดยวิธีพิเศษ(เพิ่มเติม)... (3 มิ.ย. 56) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556... (9 เม.ย. 56) 
ประกาศ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (1 มี.ค. 56) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (14 ก.พ. 56) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(MBA) ประจำปีการศึกษา 2556... (6 ก.พ. 56) 
ระบบจองหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ... (6 ก.พ. 56) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2556... (5 ก.พ. 56) 
ประกาศ นักศึกษาใหม่ โดยวิธีพิเศษ(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555 สามารถพิมพ์ Bill Payments ได้แล้ว... (6 มิ.ย. 55) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ... (25 พ.ค. 55) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม... (25 พ.ค. 55) 
ประกาศ รหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (ทุกโครงการ)... (22 พ.ค. 55) 
ตัวอย่าง การแต่งกายของนักศึกษา มอ.... (15 พ.ค. 55) 
กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโดยระบบ Admissions วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (3 พ.ค. 55) 
ประกาศ เรื่อง รหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555... (20 เม.ย. 55) 
ประกาศ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ... (18 เม.ย. 55) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th