งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 33 รายการหน้า 1/2
กำหนดลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567... (11 มิ.ย. 67) 
คู่มือการศึกษา... (30 เม.ย. 67) 
รายชื่อลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล ณ 10-04-67 เวลา 16.05 น.)... (10 เม.ย. 67) 
ชื่อย่อ สาขาวิชา... (26 มี.ค. 67) 
การยืนยันตัวตน ด้วย Microsoft authenticator เพื่อใช้ E-MAIL มหาวิทยาลัย... (12 ก.พ. 67) 
การลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2567... (31 ม.ค. 67) 
ลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ หลัง 30 วัน... (29 พ.ย. 66) 
ลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ภายใน 30 วัน... (29 พ.ย. 66) 
ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ (ไม่ยืนยันการลงทะเบียน) ภาค 2/66 ช่วง 1 (ช่วงลงทะเบียน)... (27 พ.ย. 66) 
รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ช่วงที่ 1... (21 พ.ย. 66) 
การถอนรายวิชาระบบใหม่... (1 พ.ย. 66) 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนระบบใหม่... (1 พ.ย. 66) 
ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ 1 66 หลังสิ้นสุดลงทะเบียนเรียน... (3 ก.ค. 66) 
รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ช่วงที่ 1... (15 มิ.ย. 66) 
ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ (ไม่ยืนยันการลงทะเบียน) ภาค 1/66 ป ตรี ช่วง 1... (15 มิ.ย. 66) 
แจ้งเตือนตรวจสอบรายวิชา... (12 มิ.ย. 66) 
การเปลี่ยนรหัสผ่าน PSU PASSPORT... (16 พ.ค. 66) 
VDO แนะนำการลงทะเบียนเรียน... (23 มี.ค. 66) 
หมายเลขติดต่อหน่วยงาน... (22 มี.ค. 66) 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (13 มี.ค. 66) 
[ 1 2 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regsurat@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th