งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 89 รายการหน้า 1/5
การค้นหารายวิชาเรียน... (14 มิ.ย. 64) 
แนวปฏิบัตินักศึกษากักตัวสอบของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (25 ก.ค. 59) 
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษาที่ 1/2559... (22 ก.ค. 59) 
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษาที่ 2/2557... (26 ธ.ค. 57) 
ประกาศ...เปลี่ยนแปลงห้องเรียนกรณีนศ.ลงทะเบียนเกินความจุห้องเรียน... (29 ส.ค. 57) 
ประกาศ...รายวิชาที่แจ้งขอปิด ครั้งที่ 2... (20 ส.ค. 57) 
ประกาศ...รายวิชาที่แจ้งขอปิด ครั้งที่ 1... (4 ส.ค. 57) 
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษาที่ 1/2557... (25 ก.ค. 57) 
ประกาศ...รายวิชาที่เปิดสอนทางไกลข้ามวิทยาเขต ภาค 1/2557... (25 ก.ค. 57) 
ประกาศ...ปิดรายวิชา926-482 INTER TOURISM STRATEGY ภาคการศึกษา 2/55 ... (29 พ.ย. 55) 
ประกาศ.... ปิดรายวิชา ป.โท ภาคการศึกษา 2/2555... (13 พ.ย. 55) 
ประกาศ...ปิดรายวิชา ภาคการศึกษา 2/2555 (เพิ่มเติม)... (13 พ.ย. 55) 
ประกาศ ยุบกลุ่มเรียน ภาคการศึกษา 2/2555... (8 พ.ย. 55) 
ประกาศปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2555... (8 พ.ย. 55) 
ประกาศ...ยุบกลุ่มเรียนรายวิชา 935-266 Academic English ตอน 01... (2 ต.ค. 55) 
ประกาศ....เปลี่ยนแปลงตารางสอบรายวิชา 103-100 SCIENCE,TECHNOLOGY&SOCIETY อ่านต่อ...... (3 ก.ค. 55) 
ประกาศ....แจ้งปิดรายวิชาในภาคการการศึกษาที่ 1/2555 เพิ่มเติม ... (16 มิ.ย. 55) 
ประกาศ...ปิดรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2555 เพิ่มเติม อ่านต่อ....... (14 มิ.ย. 55) 
ประกาศ...เปลี่ยนแปลงห้องเรียนรายวิชา 937-204 BUSINESS STAT กลุ่ม02 อ่านต่อ...... (14 มิ.ย. 55) 
ประกาศ...ยุบกลุ่มวิชาเรียน ในภาคการศึกษา 1/2555 ดังต่อไปนี้........ (6 มิ.ย. 55) 
[ 1 2 3 4 5 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regsurat@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th