งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
แสดงรายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 126 รายการหน้า 2/7
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษาที่ 2/2557... (26 ธ.ค. 57) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตุวสอบไล่ ภาคการศึกษา 1/2557... (2 ธ.ค. 57) 
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่กักตัวสอบไล่ ภาค 1/2557... (27 พ.ย. 57) 
ประกาศ...รายชื่อกักตัวสอบกลางภาค 1/2557... (3 ต.ค. 57) 
ประกาศ...ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบกลางภาค 1/2557 นศ.ที่ไม่สามารถเปิดดูได้ ติดต่องานทะเบียนและประมวลผลภายในวันที่ 8 ต.ค. 57... (3 ต.ค. 57) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาค 1/2557... (30 ก.ย. 57) 
ประกาศ...เปลี่ยนแปลงห้องเรียนกรณีนศ.ลงทะเบียนเกินความจุห้องเรียน... (29 ส.ค. 57) 
ประกาศ...รายวิชาที่แจ้งขอปิด ครั้งที่ 2... (20 ส.ค. 57) 
ประกาศ...รายวิชาที่แจ้งขอปิด ครั้งที่ 1... (4 ส.ค. 57) 
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษาที่ 1/2557... (25 ก.ค. 57) 
ประกาศ...รายวิชาที่เปิดสอนทางไกลข้ามวิทยาเขต ภาค 1/2557... (25 ก.ค. 57) 
ประกาศ....รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษา 2/2556... (20 ก.พ. 57) 
ประกาศ...รายชื่อนศ.กักตัวสอบกลางภาค 2/56... (3 ม.ค. 57) 
ประกาศ.... กรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2556... (23 ธ.ค. 56) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาค 1/2556... (25 ก.ย. 56) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2556... (18 ก.ค. 56) 
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่กักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2556... (18 ก.ค. 56) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2555... (7 ธ.ค. 55) 
ประกาศ...ปิดรายวิชา926-482 INTER TOURISM STRATEGY ภาคการศึกษา 2/55 ... (29 พ.ย. 55) 
ประกาศ...นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 935-174 JAPANESE II กลุ่ม 02 อ่านต่อ..... (20 พ.ย. 55) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th