งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
แสดงรายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 126 รายการหน้า 3/7
ประกาศ.... ปิดรายวิชา ป.โท ภาคการศึกษา 2/2555... (13 พ.ย. 55) 
ประกาศ...ปิดรายวิชา ภาคการศึกษา 2/2555 (เพิ่มเติม)... (13 พ.ย. 55) 
ประกาศ ยุบกลุ่มเรียน ภาคการศึกษา 2/2555... (8 พ.ย. 55) 
ประกาศปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2555... (8 พ.ย. 55) 
ประกาศ...ยุบกลุ่มเรียนรายวิชา 935-266 Academic English ตอน 01... (2 ต.ค. 55) 
ประกาศ....เปลี่ยนแปลงตารางสอบรายวิชา 103-100 SCIENCE,TECHNOLOGY&SOCIETY อ่านต่อ...... (3 ก.ค. 55) 
ประกาศ....แจ้งปิดรายวิชาในภาคการการศึกษาที่ 1/2555 เพิ่มเติม ... (16 มิ.ย. 55) 
ประกาศ...ปิดรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2555 เพิ่มเติม อ่านต่อ....... (14 มิ.ย. 55) 
ประกาศ...เปลี่ยนแปลงห้องเรียนรายวิชา 937-204 BUSINESS STAT กลุ่ม02 อ่านต่อ...... (14 มิ.ย. 55) 
ประกาศ...ยุบกลุ่มวิชาเรียน ในภาคการศึกษา 1/2555 ดังต่อไปนี้........ (6 มิ.ย. 55) 
ประกาศ..เปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเรียน 935-123 LIFE SKILLS กลุ่ม05 อ่านต่อ....... (23 พ.ค. 55) 
ประกาศ...เปิดกลุ่มเรียนเพิ่มเติมรายวิชา 921-201 BASIC ENGINEERING DRAWING ... (21 พ.ค. 55) 
ประกาศ...เปิดกลุ่มเรียนเพิ่มเติมรายวิชา 937-266 Biochemistry Lab อ่านต่อ....... (26 เม.ย. 55) 
ประกาศ...ปิดรายวิชา 926-231 Macroeconomics ภาค 3/2554... (12 เม.ย. 55) 
ประกาศ... ปิดรายวิชา 929-407 Political Economy ในภาคการศึกษาที่ 1/2555 ... (5 เม.ย. 55) 
ประกาศ... ปิดรายวิชาในภาคการศึกษา 3/2554 เพิ่มเติม อ่านต่อ...... (5 เม.ย. 55) 
ประกาศ... ยุบกลุ่ม 02 รายวิชา 937-104 อ่านต่อ...... (5 เม.ย. 55) 
ประกาศ...ยุบกลุ่มเรียนรายวิชา 935-111 กลุ่ม 01 อ่านต่อ....... (2 เม.ย. 55) 
ประกาศ...ยุบกลุ่มเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2555 อ่านต่อ...... (2 เม.ย. 55) 
ประกาศ...ปิดรายวิชา937-204 และ 935-161 ภาคการศึกษาที่ 3/2554... (2 เม.ย. 55) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th