งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
แสดงรายการที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 126 รายการหน้า 4/7
ประกาศ..รายชื่อ นศ.ที่กักตัวสอบกลางภาค 2/2554... (6 ธ.ค. 54) 
ประกาศ...เปลี่ยนแปลงห้องเรียนในรายวิชา 924-251 และ 925-332 ... (10 พ.ย. 54) 
ประกาศ....เปิดรายวิชาชีพเลือกและเลือกเสรีแก่นศ.ปี3,4 ผลิตกรรมชีวภาพ... (2 พ.ย. 54) 
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียนรายวิชา 937-265 BIOCHEMISTRY ภาค 2/2554... (26 ต.ค. 54) 
ประกาศ...นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 926-381 ECOTOURISM ภาคการศึกษาที่ 2/2554 อ่านต่อ... (5 ต.ค. 54) 
ประกาศ..รายชื่อนศ.กักตัวสอบไล่ 1/2554... (23 ก.ย. 54) 
ประกาศ...ปิดรายวิชา 926-309 CHANGE MANAGEMENT ... (13 ก.ย. 54) 
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่กักตัวสอบกลางภาค 1/2554... (23 ก.ค. 54) 
ประกาศ...ยุบกลุ่ม 03 และ 05 ในรายวิชา 937-163 PRINCIPLE OF BIOLOGY LAB... (14 มิ.ย. 54) 
ประกาศ... ยุบกลุ่ม 01 ในรายวิชา 935-111 PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION... (14 มิ.ย. 54) 
ขอยุบกลุ่มเรียนวิชา 140-451 MANAGEMENT OF INFORMATION SYSYTEM ตอน 01... (8 มิ.ย. 54) 
ขอยุบกลุ่มเรียน 937-169 BASIC PHYSICS กลุ่ม 02 อ่านต่อ....... (3 มิ.ย. 54) 
ประกาศ.. ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบรายวิชา 140-430 และ วิชา 928-201 ในภาคการศึกษาที่ 3/2553... (12 เม.ย. 54) 
ประกาศ.. ปิดรายวิชา 932-472 INTEGRATED AQUACULTURE ภาคการศึกษา 1/2554... (12 เม.ย. 54) 
ประกาศ.. ปิดรายวิชา 928-206 ในภาคการศึกษาที่ 3/2553... (5 เม.ย. 54) 
ประกาศ.. ปิดรายวิชา 928-320 ELECTRONIC COMMERCE ในภาคการศึกษา 3/2553 ... (4 เม.ย. 54) 
ประกาศ...ปิดรายวิชา 935-167,935-168 ภาคการศึกษาที่ 1/2554... (14 มี.ค. 54) 
ขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนวิชา 937-101 และ 937-168 ในภาคการศึกษาที่ 3/2553... (3 มี.ค. 54) 
ประกาศ การเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญของแต่ละศาสนาและประเพณีไทย... (2 ก.พ. 54) 
ประกาศ การลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงาน ในภาคการศึกษา 3/2553... (31 ม.ค. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th