งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
แสดงรายการที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 126 รายการหน้า 5/7
ประกาศ..การเข้าตรวจสอบตารางสอบของนักศึกษา... (13 ธ.ค. 53) 
ประกาศ...ปิดรายวิชา 2/2553 เพิ่มเติ่ม... ... (2 ธ.ค. 53) 
ประกาศ...ปิดรายวิชา ภาคการศึกษา 2/2553... (19 พ.ย. 53) 
ขอเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาเรียนรายวิชา 922-202 ภาคการศึกษา2/53... (18 ต.ค. 53) 
ประกาศ..รายชื่อนศ.ที่กักตัวสอบกลางภาค 1/53 อ่านต่อ...... (22 ก.ค. 53) 
ประกาศ..ขอยุบกลุ่มเรียนวิชา 935-172 Chinese II กลุ่ม 05 โดยนักศึกษาย้ายไปอยู่กลุ่ม 04 อ่านต่อ... ... (9 ก.ค. 53) 
ประกาศ ปิดรายวิชา 1/2553 เพิ่มเติม อ่านต่อ...... (7 ก.ค. 53) 
ประกาศ..รายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้ปิดรายวิชา ภาค 1/2553 อ่านต่อ........ (7 ก.ค. 53) 
ประกาศ...ปิดรายวิชา 1/2553 วิชา 928-430... (7 ก.ค. 53) 
ประกาศ..ยุบกลุ่มเรียน รายวิชา 929-101 Microeconomics I อ่านต่อ....... (28 มิ.ย. 53) 
ประกาศ คณะขอยุบกลุ่มเรียนวิชา 140-240 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS กลุ่ม 03 โดยให้ย้ายนักศึกษาไปอยู่ 02 อ่านต่อ...... (12 มิ.ย. 53) 
ประกาศ คณะขอปิดรายวิชา 935-111 PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION กลุ่ม 01 และ 04 อ่านต่อ....... (10 มิ.ย. 53) 
ประกาศ เปิดรายวิชาเพิ่ม 937-108 ตรวจสอบตารางเรียนจากเว็บไซต์ อ่านต่อ...... (10 มิ.ย. 53) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียน วิชา 921-141 INTRODUCTION TO ENVIRONMENT ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป อ่านต่อ...... (10 มิ.ย. 53) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียนวิชา 929-101 กลุ่ม 01 และ 03 นักศึกษาตรวจสอบในเว็บไซต์ด้วยค่ะ... (10 มิ.ย. 53) 
ประกาศ เปิดรายวิชาเพิ่มเติม 1/2553 วิชา 935-261 นักศึกษาต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 11 มิถุนายน 2553... (10 มิ.ย. 53) 
ประกาศ รายวิชาที่คณะขอปิดรายวิชา ภาค 1/2553 (เพิ่มเติม) 935-364 926-405 140-441อ่านต่อ....... (10 มิ.ย. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 929-101 กลุ่ม 01 และ 03 ขอให้ตรวจสอบตารางเรียน และเข้าเรียนตามวันเวลาในตารางเรียนด้วยค่ะ... (10 มิ.ย. 53) 
ประกาศ ยุบกลุ่มเรียน รายวิชา 140-130 Information Technology ภาค 1/2553 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนในเว็บไซต์ด้วยค่ะ อ่านต่อ...... (9 มิ.ย. 53) 
ประกาศ ยุบกลุ่มเรียนวิชา 935-161 English Listening - Speaking ภาค 12553 ตรวจสอบในเว็บไซต์ด้วยค่ะ อ่านต่อ...... (9 มิ.ย. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th