งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
แสดงรายการที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 126 รายการหน้า 6/7
ประกาศ ยุบกลุ่มเรียนวิชา 935-141 communication skills ให้นักศึกษาตรวจสอบในเว็บผลการลงทะเบียนด้วยค่ะ อ่านต่อ....... (9 มิ.ย. 53) 
ประกาศ เปิดวิชาเพิ่มเติม 932-461 และ 932-463 ภาค 1/2553 ตรวจสอบในเว็บไซต์ค่ะ... (8 มิ.ย. 53) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงตารางเรียน 935-141 ตอน 03 นักศึกษาตรวจสอบในเว็บด้วยค่ะ... (7 มิ.ย. 53) 
1ประกาศ ยุบกลุ่มเรียน รายวิชา 937-169 BASIC PHYSICS และ 937-172 FOUNDATION TO PHYSICS LABORATORY อ่านต่อ...... (4 มิ.ย. 53) 
ประกาศ นักศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษาและบริหารธุรกิจ ตรวจสอบตาราเรียนภาค 1/2553 ได้แล้ว... (3 มิ.ย. 53) 
ประกาศ เปิดรายวิชาเพิ่มเติม 1/2553 วิชา 921-473... (1 มิ.ย. 53) 
ประกาศ เปิดรายวิชาเพิ่ม 1/2553 วิขา 932-404... (1 มิ.ย. 53) 
ประกาศ เปิดรายวิชาเพิ่ม 1/2553 วิขา 932-471 และ 932-472... (1 มิ.ย. 53) 
ประกาศ ยุบกลุ่มเรียน รายวิชา 935-146 healthy body and mind อ่านต่อ...... (31 พ.ค. 53) 
ประกาศ เปิดกลุ่มเพิ่ม 1/2553 รายวิชา 926-242 ให้นักศึกษาตรวจสอบด้วยค่ะ อ่านต่อ... ... (21 พ.ค. 53) 
ประกาศ เปิดกลุ่มเพิ่ม 1/2553 รายวิชา 927-102 ให้นักศึกษาตรวจสอบด้วยค่ะ อ่านต่อ... ... (20 พ.ค. 53) 
ประกาศ ปิดรายวิชา 1/2553 วิชา 927-422 ... (19 พ.ค. 53) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบรายวิชา 921-321 และ 927-322 นักศึกษาตรวจสอบด้วยค่ะ... (19 พ.ค. 53) 
ประกาศ รายวิชาเปลี่ยนแปลงตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2552 อ่านต่อ... (26 พ.ย. 52) 
ประกาศ รายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้ปิดวิชา (เพิ่มเติม) ภาค 2/2552... (26 พ.ย. 52) 
เปิดรายวิชาเพิ่มเติม 2/2552... (21 ก.ย. 52) 
รายชื่อนักศึกษากักตัวสอบกลางภาค 1/2552... (9 ก.ค. 52) 
เปลี่ยนแปลง วัน เวลาเรียน ห้องเรียน รายวิชา 935-141 กลุ่ม 02 สาขาเทคโนฯ1... (28 พ.ค. 52) 
เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน รายวิชา 937-105 กลุ่ม 01 สาขา ทป1... (28 พ.ค. 52) 
เปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้เรียน รายวิชา 929-361 ECONOMICS OF TRANSPORTATION กลุ่ม 01 ภาค 1/2552... (27 พ.ค. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th