งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 33 รายการหน้า 1/2
การติดต่อกับงานทะเบียนและประมวผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)... (23 เม.ย. 63) 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2553... (7 ม.ค. 53) 
ปี่ที่ 4 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2552... (25 พ.ย. 52) 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ก.ย. - ต.ค. 2552 ... (4 ก.ย. 52) 
เฉลยคำถามฉบับที่ 4 ปีที่ 4... (1 ก.ย. 52) 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ก.ค. - ส.ค. 2552... (14 ก.ค. 52) 
ปีที 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2552... (14 ก.ค. 52) 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มี.ค. - เม.ย. 2552... (22 เม.ย. 52) 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มค. - กพ. 2552... (22 เม.ย. 52) 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พ.ย.- ธ.ค. 2551... (29 ต.ค. 51) 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ก.ย.- ต.ค. 2551... (29 ต.ค. 51) 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค. 2551... (29 ต.ค. 51) 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พ.ค.- มิ.ย. 51... (29 ต.ค. 51) 
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๑... (22 เม.ย. 51) 
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑... (7 ม.ค. 51) 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2550... (5 พ.ย. 50) 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนก.ย. - ต.ค. 50... (14 ก.ย. 50) 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2550... (25 ก.ค. 50) 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2550... (25 ก.ค. 50) 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2550... (25 ก.ค. 50) 
[ 1 2 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regsurat@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th