งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
แสดงรายการที่ 21 - 32 จากทั้งหมด 32 รายการหน้า 2/2
จุลสาร ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2549... (4 ม.ค. 50) 
จุลสาร ฉบับที 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2549... (4 พ.ย. 49) 
จุลสาร ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2549... (2 ต.ค. 49) 
จุลสาร ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2549... (7 ก.ย. 49) 
จุลสาร ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2549... (2 ส.ค. 49) 
จุลสาร ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2549... (21 ก.ค. 49) 
จุลสาร ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2549... (21 ก.ค. 49) 
จุลสาร ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2549... (21 ก.ค. 49) 
จุลสาร ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2549... (3 เม.ย. 49) 
จุลสาร ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2549... (6 มี.ค. 49) 
จุลสาร ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549... (27 ก.พ. 49) 
จุลสาร ฉบับปฐมกฤษ์ ประจำเดือนมกราคม 2549... (3 ก.พ. 49) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 ]

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th