งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564  

แจ้งยืนยันสิทธืลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่่ 1 ปีการศึกษา 2564... (17 ส.ค. 64)      
ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 1/2564 ... (5 ก.ค. 64)      
การให้บริการงานทะเบียน ช่วงสถานการณ์ COVID-19... (25 มิ.ย. 64)      
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563 ระดับปริญญตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โปรดคลิกอ่านรายละเอียด (15.32 น.)... (22 มิ.ย. 64)      
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563 ระดับปริญญตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง โปรดคลิกอ่านรายละเอียด (14.43 น.)... (22 มิ.ย. 64)      
ตรวจสอบชื่อย่อสาขาวิชา ... (14 มิ.ย. 64)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบไล่ 2/2563 (ครั้งที่ 10)... (7 พ.ค. 64)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบไล่ 2/2563 (ครั้งที่ 9)... (30 เม.ย. 64)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบไล่ 2/2563 (ครั้งที่ 8)... (23 เม.ย. 64)      
ประกาสแจ้งผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทุกระดับการศึกษา 16.10 น. โปรดอ่านรายละเอียด... (21 เม.ย. 64)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบไล่ 2/2563 (ครั้งที่ 7)... (16 เม.ย. 64)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบไล่ 2/2563 (ครั้งที่ 6)... (8 เม.ย. 64)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบไล่ 2/2563 (ครั้งที่ 5)... (8 เม.ย. 64)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบไล่ 2/2563 (ครั้งที่ 4)... (2 เม.ย. 64)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบไล่ 2/2563 (ครั้งที่ 3)... (31 มี.ค. 64)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบไล่ 2/2563 (ครั้งที่ 2)... (30 มี.ค. 64)      
ขั้นตอนขอเอกสารสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา และลำดับการยื่นขอเอกสารตามสาขาวิชา ประจำปีภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563... (30 มี.ค. 64)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบไล่ 2/2563 (ครั้งที่ 1)... (19 มี.ค. 64)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบกลางภาค 2/2563 (ครั้งที่ 2)... (5 มี.ค. 64)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบกลางภาค 2/2563 (ครั้งที่ 1)... (2 มี.ค. 64)      

.:: Visited [ 4,583,424 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regist.srt@gmail.com
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th