งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 131 รายการหน้า 1/7
การค้นหารายวิชาเรียน... (14 มิ.ย. 64) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562... (14 พ.ย. 62) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2561... (23 เม.ย. 62) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561... (20 ก.พ. 62) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2561... (20 พ.ย. 61) 
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่กักตัวสอบกลางภาค 1/2561... (24 ก.ย. 61) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560... (24 เม.ย. 61) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค 2/2560... (21 ก.พ. 61) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560... (28 ก.ย. 60) 
ประกาศ..รายชื่อ นศ.ที่กักตัวสอบกลางภาค 2/2559... (7 มี.ค. 60) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2559... (18 พ.ย. 59) 
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่กักตัวสอบไล่ ภาค 1/2559... (15 พ.ย. 59) 
ประกาศ...รายชื่ออาจารย์คุมกักตัวสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559... (16 ก.ย. 59) 
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่กักตัวสอบกลางภาค 1/2559... (15 ก.ย. 59) 
แนวปฏิบัตินักศึกษากักตัวสอบของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (25 ก.ค. 59) 
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษาที่ 1/2559... (22 ก.ค. 59) 
ประกาศ...รายชื่อนศ.ที่กักตัวสอบไล่ 2/2558... (18 เม.ย. 59) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2558... (12 เม.ย. 59) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค 2/2558... (25 ก.พ. 59) 
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่กักตัวสอบกลางภาค 2/2558... (19 ก.พ. 59) 
[ 1 2 3 4 5 6 7 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regist.srt@gmail.com
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th